More agile, more fun!

Als je regelmatig iets hoort van de mensen die met de ontwikkeling van je software bezig zijn, is dat een goed teken. Hier een beetje uitleg over het waarom.

Software moet het werk eenvoudiger maken. De mensen die er gebruik van maken moeten er voordeel uit halen en er vooral plezier aan beleven! Toch getuigt een recente studie* dat slechts 29% van de projecten succesvol wordt afgesloten. En meer nog… hoe groter het project, hoe kleiner de kans op slagen. 62% geslaagde projecten tegenover 2% grote geslaagde projecten.

Evident dus dat we naar oplossingen zoeken die het ontwikkelingsproces ondersteunen. Agile development bijvoorbeeld. Want projecten die agile development toepassen hebben gemiddeld bijna 4 keer zoveel slaagkans als projecten die dat niet doen. Met herhalingslussen bouw je aan beter overleg, een beter inzicht en dus… een betere oplossing als eindresultaat.

Ben ik goed bezig?

Het geheim achter goede software maken is een proces van herhalen, herhalen, herhalen. Steeds opnieuw bij de klant en dus de toekomstige softwaregebruiker nagaan of je op de goede weg bent. De ontwikkelaar moet hiervoor in het proces voldoende lussen inbouwen. 

Na elke stap leg je het werk voor aan de klant en bespreek je samen en in alle openheid de vragen en opportuniteiten die aan bod komen. Bij elke beslissing moet de mening van de klant gevraagd worden. Alleen zo weten de klant en de ontwikkelaar wat de situatie is en wat het gewenste resultaat is. Het is intensief, maar oh zo fun als het resultaat een succes is! 

comments powered by Disqus

Copyright © Mentoring Systems 2019